Tidligere arrangementer

Arrangementer fra september 2003 og til 23-09-2010

25-11-2010

Medlemsmøde (nr. 112)

Professor i udbudsret, Steen Treumer, Det Juridiske Fakultet afgiver et indlæg om

"Afvikling af indgåede kontrakter som følge af overtrædelse af EU's udbudsregler"

Indtil for få år siden var det en absolut undtagelse, at indgåede kontrakter blev afviklet som følge af brud på EU’s udbudsregler. En principiel afgørelse fra EU-domstolen og en efterfølgende ændring af kontroldirektiverne på udbudsområdet har ændret dette udgangspunkt. Der er nu en reel risiko for, at kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne kan blive tilsidesat, og i dette indlæg ses der nærmere på denne udvikling. I tillæg hertil behandles en principiel og ny afgørelse fra EU-domstolen om ansvarsgrundlaget i sager om erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler.

Det kan anbefales at læse følgende sager fra EU-domstolen: C-503/04, Kommissionen mod Tyskland, C-91/08, Wall og C-314/09, Stadt Graz og har læst artikel 2d i direktiv 2007/66.Tilbage til liste >