Tidligere arrangementer

Arrangementer fra september 2003 og til 23-09-2010

10-03-2011

Medlemsmøde (nr. 113)

Juridisk konsulent, professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen fra Advokatpartnerselskabet Niels Nørager og advokat (H) Jens Jordahn fra Advokatfirmaet Aumento afgiver et indlæg om

Sted: Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kl. 19.30

"Retsvirkningen af entrepriseforholds (berettigede) ophævelse, herunder spørgsmålet om entreprenørens hæftelse for skjulte mangler samt ophør af sikkerhedsstillelse og betydningen af en parts konkurs."

 

Downloads

Invitation, uddrag af AB92, obligationsret, uddrag af konkursloven og entreprenørgarantier, indlæg om byggeret, TBB_2010_273, TBB_2010_285.Tilbage til liste >