Det Danske Selskab for Byggeret

 

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-12 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen findes repræsentanter fra dommerstanden, advo-
katstanden, universiteterne samt fra betydende organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med byggeretlige spørgsmål.

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgåede bestyrelses-
medlemmer fratræder umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Det Danske Selskab for Byggeret blev stiftet den 29. august 1984

Selskabet har ca. 380 medlemmer, hvoraf 12 er bestyrelsesmedlemmer.
Se bestyrelsen her >