Velkommen til hjemmesiden for
Det Danske Selskab for Byggeret

 

Selskabets formål er at virke for fremme af kendskabet til og udviklingen af byggeret - herunder retsforholdene om bygge- og anlægsvirksomhed, at virke for forståelsen imellem jurister, der har særlig tilknytning til eller interesse for byggeret samt at udgive publikationer af byggeretlig interesse.
 

Læs mere om selskabet her >
Eller om hvordan du bliver medlem her >