Tidligere arrangementer

Arrangementer fra september 2003 og til 23-09-2010

15-05-2024
Advokat, Senior Manager og PhD Nicolaus Falk-Scheibel fra Poul Schmith vil holde oplæg om digital entrepriseret - Building Information Modeling - fortolkning, adfærdsnormer, yderlser og ansvar
21-02-2024
Mette Bøcher, Kim Munch Lendal og Steffen Pihlblad vil holde oplæg om digitalisering af sagsbehandlingen ved Voldgiftsnævnet
06-10-2023
Liability Standards in International Construction Contracts
18-01-2023
Medlemsmøde om formulering af spørgsmål i syn og skøn ved specialkonsulent Henrik Vind Hansen fra Voldgiftsnævnet
08-11-2022
Advokat og fagleder Torkil Schrøder-Hansen fra DI og advokat og chefjurist Preben Dahl fra Danske Arkitektvirksomheder holder oplæg om bæredygtigt byggeri
20-09-2022
Mediation i entreprisesager - indblik rundt om bordet
21-04-2022
Advokat Mikael Brøndmo fra Norge vil holde oplæg om disruption - loss of productivity - plunder
09-02-2022
Professor, dr.jur. Peter Pagh fra Københavns Universitet vil holde oplæg om lokalplaner og byggetilladerlser
09-11-2021
Niklas Korsgaard Christensen vil holde oplæg om entreprenørens pligt til at opdage fejl, herunder om der er sket nogen reel ændring i forhold til AB 92
08-09-2021
Advokat Kristian Skovsgaard vil holde oplæg om ekstraarbejder, som han har skrevet en ph.d.-afhandling om
15-04-2021
Advokat Kristian Torp fra Holst Advokater afgiver efter generalforsamlingen indlæg om aftaler i strid med lov og ærbarhed i entrerpriseretten
03-02-2021
Advokat Mads Severin Holm fra DI Dansk Byggeri, senior jurist Katrine Ly fra Newsec og advokat Lars Hauberg fra NIRAS vil holde oplæg om Fravigelse til AB18
12-11-2020
Der afholdes indlæg om hurtige afgørelser ved cheflkonsulent Henrik Vind Hansen og advokat Simon Heising
17-09-2020
04-02-2020
OPP - Hvad er de seneste erfaringer, tendenser og forventninger
13-11-2019
Professor Torsten Iversen vil holde indlæg om indirekte tab
10-09-2019
Voldgiftsnævnets seneste regelsæt og praksis
14-08-2019
Voldgiftsnævnets seneste regelsæt og praksis
11-04-2019
v/Professor, dr. jur. Ole Hansen, professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck, direktør og civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, advokat Liv Helth Laursen, advokat Torben Steffensen og advokat Steen Hellmann
06-02-2019
Byggeri og byggetid for pengene, mistet konkurrencefordel og honorarafslag
20-11-2018
Fitness for purpose - klausuler i kontrakter og de retlige konsekvenser heraf
14-11-2018
AB-systemet - afholdes i Aarhus
17-04-2018
21-02-2018
16-11-2017
Titel på indlæg: Offshore entreprise
26-10-2017
Titel på indlæg: Byggeri og byggetid for pengene, mistet konkurrencefordel og honorarafslag - holder antagelserne efter seneste voldgiftspraksis?
14-09-2017
Titel på indlæg: Voldgift i byggeret
30-05-2017
Opdatering af FIDICs standardvilkår for entreprise v/advokat Jakob B. Sørensen, Holst, Advokatpartnerselskab
28-02-2017
Seminar om revision af AB-systemet II - den tekniske rådgivers ydelse og ansvar
01-12-2016
Digitalisering i byggebranchen - nye muligheder og nye faldgruber
14-09-2016
AB 92 § 46 - status og praksis om gennemførelse af sagkyndige beslutninger
28-04-2016
Advokat Pedram Moghaddam giver et indlæg om selvstændig forældelse af byggeriets garantier
23-02-2016
19-11-2015
Seminar om Revision af AB-systemet
15-09-2015
Fhv. højesteretspræsident, professor, dr.merc.h.c. Børge Dahl
22-04-2015
26-02-2015
Advokat Hans-Peter Jørgensen og Jesper Avnborg Lentz
11-11-2014
Oplæg v/projektdirektør Henrik Fausing fra Dansk Byggeri samt oplæg v/advokat Torkil Høj fra Lett Advokatfirma
11-09-2014
Enterpriseforsikringsbetingelsers dækningsundtagelsers overenstemmelse med forsikringsaftaleloven
24-04-2014
"Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab" af advokat Jens Hjortskov
27-02-2014
Entrepriseforsikringens dækningsomfang
14-11-2013
Regler og praksis om forældelse, reklamation og passivitet indenfor byggeriet v/ advokat Charlotte Hasseriis Iversen, Plesner
12-09-2013
Fællesarrangement med DFFU (Dansk Forening For Udbudsret)
18-04-2013
"Konkurrerende forsinkelser i entreprisetvister - dansk og engelsk ret" af Sylvie Cavaleri - indlæg vil blive afgivet på dansk.
28-02-2013
Advokat Liv Helth Lauersen, partner hos Sirius Advokater, afgiver et
08-11-2012
Et fælles arrangement for Voldgiftsforeningen og Det Danske Selskab for Byggeret
20-09-2012
DFFU og Det Danske Selskab for Byggeret afholder et fællesarrangement denne dag
26-04-2012
Hvorledes funktionsudbud behandles ansvars- og honorarmæssigt ? v/ Hans Lykke Hansen
08-03-2012
AB92 v/ professor, dr. jur. Ole Hansen
03-11-2011
DFFU og Det Danske Selskab for Byggeret afholder et fællesarrangement denne dag
29-09-2011
Head of International Arbitration at Pinsent Masons Mark Roe afgiver et indlæg denne dag.
28-04-2011
Advokat Michael Gjedde-Nielsen fra Viltoft afgiver et indlæg om
10-03-2011
Juridisk konsulent, professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen fra Advokatpartnerselskabet Niels Nørager og advokat (H) Jens Jordahn fra Advokatfirmaet Aumento afgiver et indlæg om
25-11-2010
Professor i udbudsret, Steen Treumer, Det Juridiske Fakultet afgiver et indlæg om
23-09-2010
Advokat Rasmus Holm Hansen og advokat Morten Wahl Liljenbøl, Kammeradvokaten afgiver et indlæg om